ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
     
   
     
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
______________________________________________________________________________________________
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
นางสาววิไลพร รอวิลาน
นางสาววิไลพร รอวิลาน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)
นางสาวเอมอร ปันมาละ
นางสาวเอมอร ปันมาละ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางนลิน ยอดยิ่ง
นางนลิน ยอดยิ่ง
ครู
นางลำใย เขื่อนดิน
นางลำใย เขื่อนดิน
ครู
นางดวงรัตน์ เย็นใจมา
นางดวงรัตน์ เย็นใจมา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางปนัสยา แปงใจ
นางปนัสยา แปงใจ
ผู้ดูแลเด็ก
นางรัตติกร หมื่นพรมแสน
นางรัตติกร หมื่นพรมแสน
คนงานทั่วไป
นางสุรีย์พร ไฝ่แจ้คำมูล
นางสุรีย์พร ไฝ่แจ้คำมูล
คนครัว
นางรจนา กิติยะ
นางรจนา กิติยะ
ผู้ดูแลเด็ก
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8378 , โทรสาร 0-5471-8379
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.