ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
     
   
     
 
 
 
 
กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
[26-05-2023]
กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
[26-05-2023]
จัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
จัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
[26-05-2023]
 
การแก้ไขปัญหาด้านน้ำ
การแก้ไขปัญหาด้านน้ำ
[28-04-2023]
การปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง?เข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร
การปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง?เข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร
[28-04-2023]
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่เด็กที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมจันทร์
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่เด็กที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมจันทร์
[28-04-2023]
 
 
 
[ 01-06-2566] ขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นต่ ...  
[ 31-05-2566] 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก (Wo ...   doc120230531085946.jpg 
[ 26-05-2566] ประชาสัมพันธ์มาตราการเฝ้าร ...   doc120230526084912.pdf 
[ 26-05-2566] ประชาสัมพันธ์รายงานผลการส่ ...   doc120230526084410.pdf 
[ 01-05-2566] ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความค ...   doc120230501154703.pdf 
 
 
[ 03-04-2566] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตก ...   doc120230518110311.pdf doc220230518110311. 
[ 08-03-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยน้ำฮ้า ...   doc120230418150725.pdf 
[ 24-02-2566] ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยน้ำฮ้า ...   doc120230418151521.pdf 
[ 03-01-2566]  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตก ...   doc120230510155158. doc220230510155158.pdf 
[ 14-12-2565] ประกาศเชิญชวนเสนอราคาซื้อโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์พื้นที ...   doc120221215174811.pdf 
[ 14-12-2565] ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ...   doc120221215174503.pdf doc220221223100320.อบต 
[ 03-10-2565] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตก ...   doc120221006155745.pdf doc220221006155745. 
[ 04-07-2565]  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตก ...   doc120220704111341.pdf doc220220704111341. 
[ 01-04-2565] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตก ...   doc120220428121222.pdf doc220220428135647. 
[ 01-04-2565] ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ...   doc120220420110206.ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มี 
[ 01-03-2565] ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ...   doc120220310104047.ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก 
[ 25-02-2565] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ...   doc120220316103519.pdf 
 
 
[ 08-03-2566] ผลประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ...   doc120230327114147.pdf 
[ 03-01-2566]  ผลประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ...   doc120230327114126.pdf 
[ 15-03-2565] ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ...   doc120220419123808.pdf 
[ 22-09-2564] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ...   doc120220602101957.pdf 
[ 18-01-2564] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง ...   doc120220602095626.pdf 
 
 
 
 
    การขอน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค... [ประชาชนบ้าน ม.3]   (อ่าน : 104/ ตอบ : 0)
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8378 , โทรสาร 0-5471-8379
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.