ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
     
   
     
 
วิสัยทัศน์
______________________________________________________________________________________________
วิสัยทัศน์
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

ตำบลจอมจันทร์สงบสุข ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์

เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต ปลูกจิตยึดมั่นเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

ส่งเสริมการดำรงชีพตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำทางการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร

จัดให้มีและบำรุงรักษาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

การสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข

จัดให้มีศูนย์กลางการกระจายสินค้าและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

จัดให้มีพร้อมทั้งส่งเสริมการกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

จัดให้มีสนามกีฬาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตระหนักถึงการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรในองค์กร


 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8378 , โทรสาร 0-5471-8379
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.