ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
     
   
     
 
กองช่าง
______________________________________________________________________________________________
กองช่าง
 
 
นายนพดล โพธิ์จา
นายนพดล โพธิ์จา
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายศราวุฒิ  คำสีทา
นายศราวุฒิ คำสีทา
นักจัดการงานช่าง ชำนาญการ
นายทรัพย์ เย็นใจมา
นายทรัพย์ เย็นใจมา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสุทธิพันธ์  ละวรรณา
นายสุทธิพันธ์ ละวรรณา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายวัชรพล  โพธิ์ดี
นายวัชรพล โพธิ์ดี
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8378 , โทรสาร 0-5471-8379
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.