ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
     
   
     
 
กองคลัง
______________________________________________________________________________________________
กองคลัง
 
 
นางสาวเทพนารี นามวงค์
นางสาวเทพนารี นามวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายอุเทน  เงินโน
นายอุเทน เงินโน
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
นายณรงค์ฤทธิ์ ทิอวน
นายณรงค์ฤทธิ์ ทิอวน
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางจุรีกร ทิอวน
นางจุรีกร ทิอวน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวสลิตวดี พรมผาย
นางสาวสลิตวดี พรมผาย
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวศศิธร จันทร์บูรณ์
นางสาวศศิธร จันทร์บูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8378 , โทรสาร 0-5471-8379
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.