ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
     
   
     
 
สำนักปลัด
______________________________________________________________________________________________
สำนักปลัด
 
 
นายจิรายุ เมฆบังวัน
นายจิรายุ เมฆบังวัน
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ กันขัติ
ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ กันขัติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางนฤมล  ปินทิพย์
นางนฤมล ปินทิพย์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางวาสนา  กองวัน
นางวาสนา กองวัน
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นายวันจักร สมฤทธิ์
นายวันจักร สมฤทธิ์
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นายสุมน ตันต่อมแก้ว
นายสุมน ตันต่อมแก้ว
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ
นางสาวหัตติยา จินะป้อง
นางสาวหัตติยา จินะป้อง
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายพุฒิพงษ์ อนุมา
นายพุฒิพงษ์ อนุมา
พนักงานขับรถยนต์
นายอภิชัย อภิวัน
นายอภิชัย อภิวัน
พนักงานขับรถยนต์
นายมนตรี นาเข้าต้ม
นายมนตรี นาเข้าต้ม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายสุเทพ วรรณหงษ์
นายสุเทพ วรรณหงษ์
คนสวน
นางสาหร่าย วรรณหงษ์
นางสาหร่าย วรรณหงษ์
คนงานทั่วไป
ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงศ์  อิ่นแก้ว
ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงศ์ อิ่นแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8378 , โทรสาร 0-5471-8379
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.