ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
     
   
     
 
หัวหน้าส่วนราชการ
______________________________________________________________________________________________
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
นายพนมกร  ดู่ผัด
นายพนมกร ดู่ผัด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์
โทรศัพท์ 089-4303714 e-mail address : chomchan269@gmail.com
ว่าง
ว่าง
รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
นายจิรายุ เมฆบังวัน
นายจิรายุ เมฆบังวัน
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทรศัพท์ 084-8221598 e-mail address : chomchan269@gmail.com
นางสาวเทพนารี นามวงค์
นางสาวเทพนารี นามวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลังระดับต้น)
โทรศัพท์ 086-1850706 e-mail address : chomchan269@gmail.com
นายนพดล โพธิ์จา
นายนพดล โพธิ์จา
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทรศัพท์ 064-3078356 e-mail address : chomchan269@gmail.com
นางสาววิไลพร รอวิลาน
นางสาววิไลพร รอวิลาน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น
โทรศัพท์ 087-1722185 e-mail address : chomchan269@gmail.com
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8378 , โทรสาร 0-5471-8379
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.