ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
     
   
     
 
สมาชิกสภาอบต.
______________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภาอบต.
 
 
นายราวิน  ยานะฝั้น
นายราวิน ยานะฝั้น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์
หมายโทรศัพท์ 09185744598
นายต่วน  อินต๊ะทุม
นายต่วน อินต๊ะทุม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์
หมายโทรศัพท์ 0954921382
นางสาวปราณี  ละวรรณา
นางสาวปราณี ละวรรณา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์
หมายโทรศัพท์ 0886436717
นายเพ็ขร  จันต๊ะพรมมา
นายเพ็ขร จันต๊ะพรมมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ หมู่ที่ 2
หมายโทรศัพท์ 0983471905
นายนิทัศน์  อิ่นแก้ว
นายนิทัศน์ อิ่นแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ หมู่ที่ 3
หมายโทรศัพท์ 0821963511
นายสังเวียน  พรมวงค์ยศ
นายสังเวียน พรมวงค์ยศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ หมู่ที่ 4
หมายโทรศัพท์ 0971573151
นายทวี  หมื่นคำเรือง
นายทวี หมื่นคำเรือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ หมู่ที่ 5
หมายโทรศัพท์ 0847055185
นายฉัตรชัย  จินะใจ
นายฉัตรชัย จินะใจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ หมู่ที่ 7
หมายโทรศัพท์ 0844807657
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8378 , โทรสาร 0-5471-8379
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.