ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
     
   
     
 
ภาพ�ิจ�รรม
______________________________________________________________________________________________


การแก้ไขปัญหาด้านน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ดำเนินการโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านนาเคียน หมู่ 2 และ ทำนบกั้นน้ำ บ้านนาแฮน หมู่ 4  เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำเพื่อกาทำรเกษตรกรรมและอุปโภคบริโภค โดยทั้งสองโครงการเป็นไปตามข้อบัญญํติงบประมาณรายจ่าย ฯ 2566

 หน้า 1 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8378 , โทรสาร 0-5471-8379
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.