ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
     
   
     
 
ประ�าศจัดซื้อจัดจ้าง
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 – เดือนธันวาคม 2566)  doc120240109105629. doc220240109105856.pdf   02-01-2567  16  1
2   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2566– กันยายน2566)  doc120231017091653.pdf doc220231017091653.   02-10-2566  23  0
3   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2566– มิถุนายน 2566)  doc120231017091525.pdf doc220231017091525.   03-07-2566  38  0
4   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2566– มีนาคม 2566))  doc120230518110311.pdf doc220230518110311.   03-04-2566  60  3
5   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยน้ำฮ้า บ้านนาเคียน หมู่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230418150725.pdf   08-03-2566  80  3
6   ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยน้ำฮ้า บ้านนาเคียน หมู่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230418151521.pdf   24-02-2566  106  2
7   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 – เดือนธันวาคม 2565)  doc120230510155158. doc220230510155158.pdf   03-01-2566  62  1
8   ประกาศเชิญชวนเสนอราคาซื้อโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์พื้นที่ตำบลจอมจันทร์ จำนวน ๒๔ จุด  doc120221215174811.pdf   14-12-2565  5628  1
9   ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) รหัสสายทาง นน.ถ. 21-010 สายบ้านจอมจันทร์ - บ้านนาเคียน หมู่ที่ 1 กว้าง 5 เมตร รวมความยาว 2,640 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,200 ตารางเมตร  doc120221215174503.pdf doc220221223100320.อบต   14-12-2565  5584  5
10   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565 - เดือนกันยายน 2565)  doc120221006155745.pdf doc220221006155745.   03-10-2565  5614  5
11   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 – เดือนมิถุนายน 2565)  doc120220704111341.pdf doc220220704111341.   04-07-2565  5700  6
12   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565)  doc120220428121222.pdf doc220220428135647.   01-04-2565  5611  4
13   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565  doc120220420110206.ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มี   01-04-2565  5621  6
14   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565  doc120220310104047.ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก   01-03-2565  5592  1
15   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหลับมืนพรวน หมู่ที่ 5  doc120220316103519.pdf   25-02-2565  5629  6
16   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565  doc120220310104026.ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม   01-02-2565  5605  0
17   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2564)  doc120220113160734. doc220220113160734.pdf   04-01-2565  5609  3
18   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564  doc120220113160613.ค   01-01-2565  5614  0
19   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  doc120220113160545.ย   01-12-2564  5599  1
20   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564  doc120220113160448.   02-11-2564  5604  0
21   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564  doc120211013105048.pdf   01-10-2564  5622  2
22   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564)  doc120211013115902.pdf   30-09-2564  5583  2
23   ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( Asphaltic Concrete) สายนาเคียน-บุญเรือง ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,480.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,400.00 ตารางเมตร  doc120220602101022.pdf   14-09-2564  5562  2
24   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564  doc120210902114908.pdf   02-09-2564  5571  3
25   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564  doc120211013120028.pdf   02-08-2564  5569  0
26   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564)  doc120210702171910.pdf   02-07-2564  5571  0
27   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564  doc120210702171417.pdf   02-07-2564  5569  1
28   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564  doc120210609135759.pdf   01-06-2564  5572  1
29   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564  doc120210511111116.pdf   05-05-2564  5566  2
30   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564)  doc120210408120559.pdf   02-04-2564  5581  6
31   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564  doc120210402125255.pdf   02-04-2564  5573  0
32   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  doc120210303102317.pdf   03-03-2564  5578  1
33   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564  doc120210302090901.doc   04-02-2564  5584  3
34   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง Asphaltic Cocreteสายบ้านหลับมืนพรวน–บ้านนาเคียน รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.21-004 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,140 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,840 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  doc120220602094909.pdf   19-01-2564  5562  0
35   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563  doc120210106095220.pdf   06-01-2564  5579  1
36   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563)  doc120210302091619.pdf   04-01-2564  5583  2
37   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านหลับมืนพรวน-บ้านนาเคียน รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.21-004 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,140 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,840 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120210407110759.pdf   30-12-2563  5577  8
38   ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านหลับมืนพรวน-บ้านนาเคียน รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.21-004 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,140 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,840 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันท  doc120210104152108.pdf   18-12-2563  5567  1
39   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563  doc120210106095051.pdf   01-12-2563  5578  0
40   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563  doc120201104101559.pdf   02-11-2563  5573  4
41   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120210407111144.pdf   01-10-2563  5580  6
42   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือจ้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563)  doc120201001150733.pdf   01-10-2563  5578  4
43   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกันยายน2563  doc120201006095512.xls   01-10-2563  5577  1
44   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563  doc120201006095535.pdf   01-10-2563  5582  1
45   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านหลับมืนพรวน หมู่ที่ ๕ ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ขนาดกว้าง ๑๓.๐๕ เมตร ยาว ๑๔.๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๑.๔๑ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ ที่ ๑๔/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120200925122928.5   25-09-2563  5582  3
46   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง Para Asphaltic Concrete สามแยกถนนบ้านนาแฮน-บ้านหลับมืนพรวนเหนือ กว้าง ๖.๐๐ ม. รวมควายยาว ๓๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตร.ม. ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120200925122805.pdf   25-09-2563  5579  2
47   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านหลับมืนพรวน หมู่ที่ 5 ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ขนาดกว้าง 13.05 เมตร ยาว 14.90 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 151.41 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ ที่ 14/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120200917091500.pdf   16-09-2563  5575  3
48   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารกู้ชีพกู้ภัย อบต.จอมจันทร์ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 6.80 เมตร สูง 2.70 เมตร พร้อมป้ายโครงการตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ ที่ 16/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120200917091316.pdf   16-09-2563  5573  1
49   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเพื่อบริการประชาชนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมจันทร์ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 2.40 เมตร พร้อมป้ายโครงการตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ ที่ 17/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120200917090800.pdf   16-09-2563  5565  0
50   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง Para Asphaltic Concrete สามแยกถนนบ้านนาแฮน-บ้านหลับมืนพรวนเหนือ กว้าง 6.00 ม. รวมควายยาว 300 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  doc220200917090626.pdf   16-09-2563  5574  0
51   ราคากลางโครงการซ่อมแซมศาลาประชาคม บ้านจอมจันทร์เหนือ หมู่ที่ 7  doc120190827105947.pdf   16-09-2563  5571  0
52   สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง  doc220150717135748.ประกาศสอบราคา - รอบ 3 doc320150717135748.pdf   16-09-2563  5572  0
53   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย อบต.จอมจันทร์  doc220150717132940.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง doc320150717132940.6   16-09-2563  5579  0
54   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนสิงหาคม 2563  doc120200917112102.xls   02-09-2563  5576  2
55   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563  doc120200917112036.pdf   02-09-2563  5568  1
56   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกรกฎาคม 2563  doc120200806094738.xls   06-08-2563  5589  0
57   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563  doc120200806094711.pdf   06-08-2563  5590  1
58   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือจ้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563)  doc120200714143255.doc   07-07-2563  5604  2
59   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563  doc120200714142551.pdf   01-07-2563  5602  1
60   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมิถุนายน 2563  doc120200714142432.xls   01-07-2563  5578  1
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8378 , โทรสาร 0-5471-8379
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.