ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
     
   
     
 
ภาพ�ิจ�รรม
______________________________________________________________________________________________
ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีด้านร่างกายและผู้สูงอายุที่มีสุขภาพจิตใจดี
[05-04-2024]   ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีด้านร่างกายและผู้สูงอายุที่มีสุขภาพจิตใจดี 
Big Cleaning Day ตามโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ ครั้งที่ 1/2567
[02-04-2024]   Big Cleaning Day ตามโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ ครั้งที่ 1/2567 
อบต.จอมจันทร์ จัดกิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ
[21-03-2024]   อบต.จอมจันทร์ จัดกิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ 
ประชาคม ม.2
[11-03-2024]   ประชาคม ม.2 
อบรมผ้ามัดย้อมชิโบริ ปี2
[29-02-2024]   อบรมผ้ามัดย้อมชิโบริ ปี2 
โครงการปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุ 67
[28-02-2024]   โครงการปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุ 67 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ ขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล
[06-02-2024]   องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ ขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล 
ขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy
[02-02-2024]   ขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy 
RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์
[30-01-2024]   RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ 
งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ ลงพื้นที่สำรวจกิจการอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2567
[30-01-2024]   งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ ลงพื้นที่สำรวจกิจการอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2567 
รับเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการตำบลจอมจันทร์ ประจำปี 2567
[30-01-2024]   รับเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการตำบลจอมจันทร์ ประจำปี 2567 
มอบรถสามล้อโยกให้คนพิการ
[30-01-2024]   มอบรถสามล้อโยกให้คนพิการ 
หนูน้อยคัดแยกขยะ
[19-01-2024]   หนูน้อยคัดแยกขยะ  
ควบคุมการระบาดโรคมือเท้าปาก และให้สุขศึกษา การดูแลและป้องกันตนเองจากโรคมือเท้าปาก ณ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร
[22-12-2023]   ควบคุมการระบาดโรคมือเท้าปาก และให้สุขศึกษา การดูแลและป้องกันตนเองจากโรคมือเท้าปาก ณ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566
[19-12-2023]   ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 
คัดกรองโรคมือ เท้า ปาก ชั้นอนุบาล โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร
[13-12-2023]   คัดกรองโรคมือ เท้า ปาก ชั้นอนุบาล โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกบ้านนาแฮน ม.4
[22-11-2023]   ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกบ้านนาแฮน ม.4 
ติดตาม ตรวจสอบการปรับปรุงโรงสีข้าว ม.7 บ้านจอมจันทร์เหนือ ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน
[20-11-2023]   ติดตาม ตรวจสอบการปรับปรุงโรงสีข้าว ม.7 บ้านจอมจันทร์เหนือ ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน 
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
[19-10-2023]   วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการถนนเมืองน่านสะอาด ปราศจากขยะ ครั้งที่ 2/2566
[20-09-2023]   รายงานผลการดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการถนนเมืองน่านสะอาด ปราศจากขยะ ครั้งที่ 2/2566  
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน (โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข) บ้านนาเคียน หมู่ที่ 2 ประจำปี 2566
[19-09-2023]   โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน (โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข) บ้านนาเคียน หมู่ที่ 2 ประจำปี 2566 
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน (โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข) บ้านจอมจันทร์เหนือ หมู่ที่ 7 ประจำปี 2566
[15-09-2023]   โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน (โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข) บ้านจอมจันทร์เหนือ หมู่ที่ 7 ประจำปี 2566 
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน (โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข) บ้านนาเคียนเหนือ หมู่ที่ 8 ประจำปี 2566
[13-09-2023]   โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน (โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข) บ้านนาเคียนเหนือ หมู่ที่ 8 ประจำปี 2566 
โครงการระบบสุขาภิบาลในชุมชน (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) บ้านนาแฮน หมู่ที่ 4 ประจำปี 2566
[12-09-2023]   โครงการระบบสุขาภิบาลในชุมชน (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) บ้านนาแฮน หมู่ที่ 4 ประจำปี 2566 
โครงการระบบสุขาภิบาลในชุมชน (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) บ้านปางสา หมู่ที่ 3 ประจำปี 2566
[11-09-2023]   โครงการระบบสุขาภิบาลในชุมชน (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) บ้านปางสา หมู่ที่ 3 ประจำปี 2566 
โครงการระบบสุขาภิบาลในชุมชน (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) บ้านหลับมืนพรวนเหนือ ประจำปี 2566
[06-09-2023]   โครงการระบบสุขาภิบาลในชุมชน (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) บ้านหลับมืนพรวนเหนือ ประจำปี 2566 
ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกบ้านนาเคียนเหนือ หมู่ 7 และหมู่ 8
[01-09-2023]   ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกบ้านนาเคียนเหนือ หมู่ 7 และหมู่ 8 
รณรงค์ใช้กล่องข้าวแทนถุงพลาสติก#ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม#ท้องถิ่นช่วยลดโลกร้อน
[19-07-2023]   รณรงค์ใช้กล่องข้าวแทนถุงพลาสติก#ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม#ท้องถิ่นช่วยลดโลกร้อน 
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์
[19-07-2023]   ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ 
เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566
[10-07-2023]   เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ต่อต้านคอรัปชั่น และรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2566
[26-06-2023]   กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ต่อต้านคอรัปชั่น และรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2566 
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์
[14-06-2023]   การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์  
ปลูกต้นไม้ ลดภาวะโลกร้อน#ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม#ท้องถิ่นช่วยลดโลกร้อน
[09-06-2023]   ปลูกต้นไม้ ลดภาวะโลกร้อน#ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม#ท้องถิ่นช่วยลดโลกร้อน 
กิจกรรม 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นสวยงาม
[07-06-2023]   กิจกรรม 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นสวยงาม 
จัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
[26-05-2023]   จัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
[26-05-2023]   กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
[26-05-2023]   กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
การแก้ไขปัญหาด้านน้ำ
[28-04-2023]   การแก้ไขปัญหาด้านน้ำ 
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่เด็กที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมจันทร์
[28-04-2023]   พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่เด็กที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมจันทร์ 
การปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง?เข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร
[28-04-2023]   การปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง?เข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร 
ทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลจอมจันทร์
[27-04-2023]   ทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลจอมจันทร์  
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
[27-04-2023]   โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมุ่บ้าน
[27-04-2023]   ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมุ่บ้าน 
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
[27-04-2023]   พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน 
คณะกรรมการติดตามและทวนสอบการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
[25-01-2023]   คณะกรรมการติดตามและทวนสอบการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน 
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
[19-09-2022]   โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ "สุขภาพดี ชีวีมีสุข" ปี 2565 
หลักสูตรทำตุงล้านนา ให้กับผู้สูงอายุ  สตรี  และผู้ดูแลคนพิการ ปี 2565
[24-06-2022]   หลักสูตรทำตุงล้านนา ให้กับผู้สูงอายุ สตรี และผู้ดูแลคนพิการ ปี 2565 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลจอมจันทร์และกิจกรรม Big cleaning day
[25-04-2022]   กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลจอมจันทร์และกิจกรรม Big cleaning day 
กิจกรรมตั้งด่านบริการประชาชนช่วงสงกรานต์
[19-04-2022]   กิจกรรมตั้งด่านบริการประชาชนช่วงสงกรานต์ 
โครงการจัดบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[19-04-2022]   โครงการจัดบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานภายใต้หลักคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
[19-04-2022]   โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานภายใต้หลักคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  
การแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
[04-04-2022]   การแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และไฟป่าหมอกควัน
[04-04-2022]   การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และไฟป่าหมอกควัน 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 13 มกราคม 2565
[01-04-2022]   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 13 มกราคม 2565 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อบต.จอมจันทร์
[29-03-2022]   การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อบต.จอมจันทร์ 
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
[18-03-2022]   กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากโควิด19
[18-03-2022]   มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากโควิด19 
การควบคุมโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019
[16-03-2022]   การควบคุมโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 
การซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน
[15-03-2022]   การซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน 
กิจกรรมส่งเสริมการสวมใส่ผ้าลายน้ำไหลหรือผ้าพื้นเมือง
[15-03-2022]   กิจกรรมส่งเสริมการสวมใส่ผ้าลายน้ำไหลหรือผ้าพื้นเมือง 
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8378 , โทรสาร 0-5471-8379
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.