ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
     
   
     
 
แบบคำร้อง ขอรถน้ำส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
______________________________________________________________________________________________
   แบบคำร้อง ขอรถน้ำส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค


วันที่กรอกคำร้อง   :
เลือกขอความอนุเคราะห์เรื่อง   :
เรียน  :
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำร้อง :  :
อายุ  :   ปี 
เลขบัตรประชาชน  :
ที่อยู่ บ้านเลขที่  : หมู่ที่ :  ตำบล : 
อำเภอ  : จังหวัด : 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  :
ความประสงค์การยื่นคำร้อง  :
หมายเหตุ  :
:   

 

คำร้องเลขที่ เรื่อง เนื้อหา ผู้ยื่นคำขอ
 หน้า
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8378 , โทรสาร 0-5471-8379
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.